Team-spirit

En tandlæge har fagligt dygtige ansatte. Der savnes dog ansvarlighed overfor mere generelle opgaver som at fjerne blade foran indgangen, tømme skraldespand, sætte kaffekopper i opvaskemaskinen og lignende.

Opgave: Skabe en fælles forståelse for vigtigheden af en ”team-spirit” hvor alle overlapper arbejdsopgaver og løser de forekomne opgaver der kommer.

Tandlæger, klinikassistenter, receptionister og handyman mødte op på vores kursusterræn. Teamet startede med at løse en opgave omkring kommunikation. Hurtigt viste det sig at ikke alle får fat i fælles beskeder og der ofte er forskellige fortolkninger af opgaver og beskeder.

Vi tilsidesætter programmet og bruger tid på at udarbejde en kommunikationsplan samt en fælles forståelsesramme.

Herefter modtager teamet forskellige opgaver, hvor der afsættes tid til at fortolke og planlægge opgaverne. Den nye kommunikationsplan afprøves sammen. Efter opgaverne bruges tid på evaluering og gennemdiskutere arbejdsmæssige problemstillinger. Teamet afslutter dagen med et højt energiniveau og en udtalt lettelse over at alle er hørt og har givet deres mening til kende. Der er fuld enighed om hvorledes fremtidens opgaver løses bedst.